PROINWESTOR
            OSZCZĘDŹ CZAS I PIENIĄDZE
BUDUJĄC DOM Z INWESTOREM ZASTĘPCZYM
   Home

  

 
 
 
ZAKRES USŁUG PROINWESTOR :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 

 
 
 
Etap 1 -  Wybór Wykonawcy robót budowlanych.
  
 
- rozpoznanie oczekiwań Inwestora,
 
- przygotowanie projektu zapytania ofertowego i zebranie ofert,

- przygotowanie dla Inwestora porównania ofert,

- negocjacja z oferentami zakresu i warunków handlowych,
 
- doradztwo przy podjęciu przez Inwestora decyzji o wyborze Wykonawcy,

- przygotowanie projektu umowy między Inwestorem a Wykonawcą,

- doprowadzenie do podpisania umowy między Inwestorem a Wykonawcą.
 
 
 
 
 
 
Etap 2 - Wsparcie Inwestora podczas budowy.
 
 
- nadzór nad pracami Wykonawcy,

- nadzór nad pracą Kierownika Budowy,

- opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo finansowego,

- koordynacja prac,

- mediacje i rozwiązywanie sporów między Inwestorem a Wykonawcą.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ile kosztują usługi PROINWESTOR?
 
 
Etap 1 - wynagrodzenie do ustalenia, procent od wartości zakontraktowanych prac.
 
Etap 2 - wynagrodzenie miesięczne do ustalenia w zależności od zakresu.
 
 
 
Koszt usługi pokrywają oszczędności.
 
 
Motto PROINWESTOR :
 
Oszczędź czas i pieniądze budując dom z Inwestorem Zastępczym.
 
 
 
 
 
 
Zadzwoń, napisz - odpowiem na pytania.
 
 
kontakt:
 
 
tel: 662 021 477 

 

 
Wspierane przez Hosting o12.pl
 PROINWESTOR